Bynum Charles

  • ۶- از کاربران گوشی های همراه غافل نشوید:

    بنابر گفته ی شلی چی ان، مدیر بازاریابی دیجیتال، ” سعی کنید از اگهی هایی استفاده کنید که گوشی های همراه را نیز پوشش می دهند. این امر شامل پیامهای ارتقا داده شده و زنگ زدن بالفعل با موبایلها می شود که بطور مستقیم با کاربران صحبت کنند. پیوست این موضوع با یک صفحه بارگذاری برای گوشی های بهینه شده می تواند…[Read more]

  • کولر صنعتی 13000

    کولر صنعتی 13000 از سری کولر های صنعتی سانتریفیوژی ECC می باشند. این محصول با نام تجاری ECC یکی از بهترین انتخاب ها جهت کارگاه های کوچک صنعتی می باشد.

    کولر صنعتی 13000 دارای قیمت پایین نسبت به سایر مدل های کولر صنعتی سانتریفیوژی گرماسرد می باشد. از این رو می توان در کارخانه ها، سالن های ورزشی که کانال کشی انجام…[Read more]

  • Bynum Charles became a registered member 1 year, 7 months ago